Att tänka på i Botswana

Botswana har, som turistdestination, länge marknadsfört sig som ett mer exklusivt alternativ än sina grannländer. Detta har varit en lyckad strategi för att hålla turismen under kontroll och på så sätt minska risken för eventuella fotavtryck på landets fantastiska naturarv.

Jämfört med landets grannländer har Botswana en väldigt låg brottslighet och anses vara ett av de säkrare länderna på kontinenten. God statistik och bra rykte betyder dock inte att det aldrig inträffar något brott. Som på många andra platser, borde man även i Botswana, använda sig av sunt förnuft. Man bör tänka sig för innan man går ut ensam på natten och veta vilket område det är man rör sig i.

AIDS är ett stort problem i Botswana och som resenär är det klokt att agera försiktigt ifall det skulle ske en olycka och du måste söka vård. Landet har tagit ett stort ansvar och numera sägs 80 % av alla smittade ha tillgång till medicin och vård. Chansen är stor att du reser till Botswana för att uppleva landets vilda natur och då borde malariatabletter vara nedpackat i resväskan. Rådfråga alltid en specialist innan du ger dig av på din resa.

Botswanas befolkning består av en stor samling olika folkslag och det talas runt 26 olika språk i landet. Det officiella språket är dock engelska vilket underlättar kommunikationen för resenären. Lokalbefolkningen är väldigt stolt över sitt land och sitt kulturarv. Man bör alltid agera och kommunicera med respekt för landets värderingar och kultur. Det är en bra regel, vart man än reser.

www.sydafrikaresor.se
Kombinationen av pulserande Kapstaden, utsökta viner i Stellenbosch och spännande djur...
www.sydafrikaresor.se
På denna resa upplever ni det bästa av två världar – spännande safari i Sydafrikas...
©2024 Botswanaresor